Tin tức

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Hình ảnh đại hội đồng cổ đông quý I-2014
Công ty VITRAVICO Chuyên sản xuất và bán ván khuôn leo, ván khuôn trượt phục vụ thi công , đâp thủy điện, bê tông vách, lõi thang máy , silo, trụ cầu
Công ty VITRAVICO Chuyên sản xuất và bán ván khuôn hầm ván khuôn leo, ván khuôn trượt phục vụ thi công, bê tông hầm , bê tông trụ cầu, silo, lõi thang máy